הסרת אחריות

מועצה מקומית קצרין אינה אחראית לפרסומים מסחריים המופיעים באתר לתור קצרין או באתרים אחרים המקושרים לאתר.

המועצה לא תישא באחריות בין אם ישירה או עקיפה לשירותים, אספקתם, קבלתם, טיבם, איכותם, השימוש בהם או לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים למיניהם, האחריות הנ"ל חלה באופן בלעדי על בית העסק המפרסם באתר.

מובהר כי אין לראות בפרסום בית עסק באתר משום המלצה של המועצה על בית העסק.